PŘIPRAVENI POMÁHAT.
DÍKY REACT-EU!

REACT-EU jsou dodatečné finanční prostředky EU určené na zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19.

Peníze podpořily vybavení nemocnic, modernizaci hygienických stanic, rozvoj integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury.

V Česku jsme teď tak lépe připravení čelit novým hrozbám a poskytnout kvalitnější péči lidem, kteří to potřebují.

Připraveni pomáhat.
Díky REACT-EU!

REACT-EU jsou dodatečné finanční prostředky EU určené na zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19.

O REACT-EU

Impulsem pro vznik REACT-EU byla pandemie covid-19. Ta v letech 2020–2022 znamenala velkou výzvu pro náš zdravotnický a záchranný systém. Musela se zabezpečit péče o osoby s onemocněním covid-19 a současně zajistit bezpečné poskytování základních zdravotnických služeb pro obyvatele.

Pandemie covid-19 odhalila slabé stránky v připravenosti na řešení takto rozsáhlé zdravotní krize a umožnila identifikovat konkrétní potřeby, které je nutné řešit, aby se zvýšila odolnost a připravenost našeho zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální péče na takovéto situace.

Evropská komise v prosinci 2020 přijala nařízení, díky kterému vznikl nový investiční nástroj pomoci při oživení pro soudržnost Evropy – REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), který Česku poskytl třicet miliard z fondů EU. Z těchto peněz Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo více než 600 projektů po celé České republice.

 Rozdělení finančních prostředků z REACT-EU v Česku:

  • 22,1 mld. Kč zdravotnictví
  • 5 mld. Kč integrovaný záchranný systém (IZS)
  • 2,1 mld. Kč sociální infrastrukturu

V Česku jsme teď tak lépe připravení čelit novým hrozbám a poskytnout kvalitnější péči lidem, kteří to potřebují.

REACT-EU podporuje

Zdravotnictví

Zdravotnictví

  • 101modernizovaných nemocnic – pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení, výstavbu a rekonstrukci budov a pavilonů

  • 2066pořízených nových lůžek pro pacienty s covid-19 nebo zdravotně ohrožené pacienty


Posílené zdravotnictví bude pomáhat i po překonání covidové krize, neboť jejím vlivem došlo k opožďování plánovaných zákroků a odkládaní prevence ze strany pacientů. Také se ukázalo, že pacienti vyléčení z covid-19 vyžadují další navazující péči, jejímž základem je dostupná a kvalitní zdravotnická technika.


 

Sociální
infrastruktura

  • 733 zázemí pro poskytování sociálních služeb a sociální práci – modernizace/výstavba zázemí se zvýšenou energetickou účinností, pořízení vybavení a dopravních prostředků

Sociální infrastruktura
Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém (IZS)

  • 730 sanitních vozů či dalších vozidel určených pro reakce na mimořádné události

  • 1356 setů nové techniky a věcných prostředků pro složky IZS

  • 57 nových nebo modernizovaných objektů pro složky IZS - např. hasičské stanice, výjezdové základny záchranářů, policejní ředitelství, školicí střediska

Videoreportáže

Podívejte se v našich videoreportážích, jak konkrétně pomohla podpora z REACT-EU.

Články

Přečtěte si o vybraných projektech REACT-EU ve vašem kraji.

Zajímá vás, jak ještě pomáháme zlepšovat život v Česku? O projektech podpořených nejenom z REACT-EU, ale také Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) se dozvíte na našem Facebooku, YouTube a webu Regiony nás baví.