Jak vyplnit žádost o podporu

Pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2007 až 2013 je určena webová žádost Benefit7 dostupná na stránce www.eu-zadost.cz.

Žadatelé a příjemci > Jak vyplnit žádost o podporu

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena