Centrum sociálních služeb Kutná Hora

Rekonstrukce vytipovaného objektu a jeho následné vybavení poskytlo odpovídající zázemí pro vznik nových sociálních služeb ve městě Kutná Hora.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Město Kutná Hora
Zahájení projektu: 28.2.2012
Ukončení projektu: 31.1.2015
Téma projektu: Sociální integrace
Stav projektu: Dokončený

Ve městě Kutná Hora je evidována  početná romská  komunita. Kapacity současných poskytovatelů sociálních služeb ve městě však nejsou schopny celou tuto komunitu obsáhnout, což ve svém důsledku vede k dalšímu prohloubování sociálního vyloučení, k nárůstu rizikového chování a k růstu nezaměstnanosti v této komunitě. Bylo proto nezbytné rozšířit terénní sociální služby, podpořit smysluplné trávení volného času dětí a mládeže a posílit služby sociálně právního  a dluhového poradenství. Projekt v sobě zahrnuje výše vymezené aktivity a přispívá k tomu, aby skupiny sociálně vyloučených obyvatel v Kutné Hoře byly zabezpečeny adekvátními sociálními službami.  V rámci tohoto projektu byl rekonstruován a vybaven vytipovaný objekt, ve kterém byla následně zahájena realizace nových sociálních služeb.

Výše dotace EU: 6 555 303,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 156 818,00 Kč
 
Celková částka: 7 712 121,00 Kč