Úvod > IROP 2021-2027 > Kulturní dědictví a cestovní ruch
Kulturní dědictví a cestovní ruch

Kulturní dědictví a cestovní ruch

Specifický cíl 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Cílem této oblasti je zachování hodnot kulturního dědictví v ČR a zvýšení zájmu o něj, zlepšení stavu památek a muzeí, rozvoj edukačních aktivit v oblasti kulturního dědictví a rozvoj udržitelného cestovního ruchu.
Celková částka na projekty: 8,8 mld. Kč