Úvod > IROP 2021-2027 > Integrovaný záchranný systém
Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém

Specifický cíl 2.1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Cílem této oblasti je posílení systému ochrany obyvatelstva, který bude schopen adekvátně reagovat na existující i nově poznané hrozby a změny klimatu. Podpora je určena pro základní složky integrovaného záchranného systému, konkrétně pro Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnické záchranné služby krajů.
Celková částka na projekty: 9,3 mld. Kč