Úvod > IROP 2021-2027 > Infrastruktura ve zdravotnictví
Infrastruktura ve zdravotnictví

Infrastruktura ve zdravotnictví

Specifický cíl 4.3: Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpora přechodu od institucionální péče k rodině a komunitně založené péči

Cílem této oblasti je zlepšit kvalitu a zvýšit dostupnost zdravotních služeb, integrované, dlouhodobé a následné péče vč. paliativní a hospicové. Pokračovat v reformě psychiatrické péče a zlepšit funkčnost systému epidemiologické bdělosti a připravenosti systému ochrany veřejného zdraví na řešení možných hrozeb v oblasti infekčních onemocnění.
Celková částka na projekty: 9,6 mld. Kč