Úvod >IROP 2021-2027 > Hodnotící kritéria - systém hodnocení a schvalování