Oprava kláštera premonstrátů Teplá

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech, leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Premonstrátský klášter zde v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Díky projektu IOP získala část kláštera v novou tvář. Nové kulturní a vzdělávací aktivity spolu s novými prohlídkovými trasami mají potenciál nastartovat rozvoj celého okolního regionu.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Kanonie premonstrátů Teplá
Zahájení projektu: 1.4.2009
Ukončení projektu: 30.6.2015
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu IOP bylo využít potenciál kulturního dědictví kláštera k stimulaci ekonomického, kulturního a sociálního růstu celého okolního regionu. V prvé řadě se projekt zaměřil na obnovu historicky nejhodnotnějších částí kláštera, který má status národní kulturní památky, a tím zahájit obnovu celého areálu kláštera. Přidanou hodnotou projektu je využítí klášterních prostor k vzdělávacím a kulturním akcím pro širokou veřejnost. Vytvořené zázemí umožňuje realizovat rukodělnou tvorbu v oblasti keramiky nebo výtvarných oborů, pro hudební aktivity zde jsou k dispozici zkušebny a koncertní sály, pro vzdělávací semináře je k dispozici několik učeben a konferenčních sálů, pro žáky škol projekt nabídne možnost výchovně vzdělávacích programů, a pro širokou veřejnost je připravena nabídka poznávacích okruhů po klášterním areálu.

Výše dotace EU: 422 464 451,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 74 552 558,00 Kč
 
Celková částka: 497 017 009,00 Kč