Vila Tugendhat

Vila Tugendhat je dílem německého architekta Ludwiga Mies van der Rohe, který ji navrhl na konci dvacátých let minulého století pro rodinu Tugendhatových v Brně. Jedná se o unikátní stavbu, která je dnes jako jediná česká moderní památka zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Programové období: 2007-2013
Operační program: IOP
Příjemce: Statutární město Brno
Zahájení projektu: 1.6.2009
Ukončení projektu: 31.5.2012
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Funkcionalistická vila je oceňována pro unikátní ocelovou nosnou konstrukci stojící na 29 sloupech půdorysu kříže, otevřené řešení prostorového uspořádání, netradiční materiály interiéru, inovativní technická řešení pro vzduchotechniku či elektroniku a citlivé začlenění do přírodního rámce lokality.

Během války se vila původních židovských majitelů stala majetkem gestapa, o pár let později sloužila pro ubytování vojáků Rudé armády. Během pár let tak vila utrpěla rozsáhlé škody: část interiéru s sebou odvezli původní majitelé, část byla zničena za války, při náletu na Brno byla také zničena většina oken. Po válce vila sloužila pro školské a zdravotnické účely, po revoluci se zapsala do historie jako místo jednání federálních politiků o rozdělení státu. Od roku 1994 slouží jako muzeum moderní brněnské architektury.

Kompletní rekonstrukce vily proběhla v letech 2010-2012, kdy byla stavba i s přilehlou zahradou restaurována do podoby v době jejího dokončení v roce 1930 tak, jak ji zachytily dobové fotografie. Stejně tak interiéry jsou dnes po rekonstrukci vybaveny přesnými replikami původního mobiliáře. V suterénu vily bylo restaurováno její technické zázemí a je zde umístěna expozice představující architekta, stavebníky a život rodiny ve vile do roku 1938.

Po rekonstrukci vzniklo ve vile Studijní a dokumentační centrum, shromažďující dokumenty o stavbě, architektovi a stavebnících vily, o díle Ludwiga Miese van der Rohe a o moderní brněnské architektuře 20. století.

Výše dotace EU: 131 433 295,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 23 194 116,00 Kč
 
Celková částka: 154 627 411,00 Kč