Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD k 24. 7. 2020

PDF , 2MB