Základní dokumenty v IROP > Závazná stanoviska ŘO IROP > Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12 – navyšování některých nákladů

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12 – navyšování některých nákladů

PDF , 92KB