Základní dokumenty v IROP > Závazná stanoviska ŘO IROP > Závazné stanovisko ŘO IROP č. 17 - sociální bydlení - souhlasné stanovisko obce

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 17 - sociální bydlení - souhlasné stanovisko obce

PDF , 73KB