Základní dokumenty v IROP > Závazná stanoviska ŘO IROP > Závazné stanovisko ŘO IROP č. 43 - úpravy v předkládání žádosti o platbu

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 43 - úpravy v předkládání žádosti o platbu

PDF , 392KB