Úvod > IROP 2014-2020 > Územní rozvoj

Územní rozvoj

Územní rozvoj
Název:
Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Zkráceně:
Územní rozvoj

Podporuje:
pořízení územních plánů, regulačních plánů a územních studií pro města a obce

Finanční prostředky z EU:
195,95 mil. Kč

Podpořeno projektů:
184
 • moderni-old

  Výzva č. 9 Územní studie

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Obce s rozšířenou působností
  Příjem žádostí: 29. 10. 2015 - 4. 7. 2017
 • moderni-old

  Výzva č. 3 Regulační plány

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Obce s rozšířenou působností
  Příjem žádostí: 1. 10. 2015 - 31. 3. 2017
 • moderni-old

  Výzva č. 2 Územní plány

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: obce s rozšířenou působností
  Příjem žádostí: 14. 9. 2015 - 31. 3. 2017