Úvod > IROP 2014-2020 > Zateplování

Zateplování

Zateplování
Název:
Specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Zkráceně:
Zateplování

Podporuje:
energetické úspory v bytových domech na území ČR - zateplení obvodových stěn, stropů, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí; výměnu otvorových výplní, zateplení lodžií, zelenou střechu i fasádu

Finanční prostředky z EU:
7,68 mld. Kč

Podpořeno projektů:
3 095
 • usporny-old

  Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.
  Příjem žádostí: 2. 2. 2018 - 30. 11. 2020
 • usporny-old

  Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.
  Příjem žádostí: 15. 7. 2016 - 12. 1. 2018
 • usporny-old

  Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech

  Uzavřená
  Druh výzvy: Průběžná
  Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.
  Příjem žádostí: 18. 12. 2015 - 25. 7. 2016