• CBA – kdo má za povinnost ji vyplnit
 • CBA – ekonomická analýza
 • CBA - zaškrtnutí checkboxu Veřejná podpora
 • CBA – obě varianty
 • CBA – v jakých cenách se zadávají vstupy
 • CBA – délka referenčního období
 • CBA - příjmy podle čl. 61
 • CBA – jiné peněžní příjmy
 • CBA – čisté příjmy
 • CBA – nulová varianta
 • CBA – rozdílová varianta
 • CBA - investiční náklady
 • CBA - zdroje financování
 • CBA - zůstatková hodnota
 • CBA - doba životnosti
 • CBA - úspory v provozu
 • CBA - citlivostní analýza