• Celoplošný dopad informačních systémů OSS a PO OSS ve výzvách č. 23 a 26 IROP
 • Seminář - revize 10. výzvy - podání více projektů
 • Seminář - revize 10. výzvy - stanovisko Odboru hlavního architekta a hlavního architekta eGovernment
 • Seminář - revize 10. výzvy - čestné prohlášení ke Stanovisku hlavního architekta eGovernmentu
 • Seminář - revize 10. výzvy - technická opatření ve výzvě
 • Seminář - revize 10. výzvy - stanovisko NBÚ
 • Seminář - revize 10. výzvy - stanovení ceny v rozpočtu projektu
 • Výzva č. 28 - elektronická úřední deska
 • Výzva č. 28 - oprávněný žadatel
 • Procesní analýza
 • Výzva č. 28 - HW a SW
 • Výzva č. 28 - platební terminál
 • Výzva č. 28 - dieselagregát
 • eGovernment pro radnice
 • Výzva č. 28 - hodnocení projektů
 • Výzvy - eGovernment
 • Personální docházkový systém
 • Výzva č. 10 - způsobilé výdaje
 • Výzva č. 10 - projektový záměr
 • Výzva č. 10 - Magistrát hlavního města Prahy a její městské části
 • Výzva č. 23 - způsobilé výdaje
 • Výzva č. 28 - možní příjemci
 • Výzva č. 4 a 10 - způsobilé výdaje a příjemci
 • Výzva č. 10 - mzdové náklady
 • Výzva č. 4 - výběrové řízení a náklady spojené se studií proveditelnosti
 • Centrální systém veřejné správy
 • Náhrada staršího komunikačního prostředku
 • Stavební připravenost v SC 3.2 eGovernment
 • Výzva č. 4 a souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu
 • Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost
 • Optické sítě
 • Financování v SC 3.2 eGovernment IROP
 • Možnosti digitalizace
 • Cloudová řešení
 • Svazky obcí
 • Budování veřejných bezplatných wifi sítí
 • Možnost dotace - Praha
 • Digitalizace dat veřejných dokumentů
 • Digitalizace starší listinné dokumentace