• Výzva č. 19 - navýšení prostředků a případné prodloužení výzvy
 • Výzva č. 27 - indikátory
 • Výzva č. 27 - členění projektu na etapy
 • Výzva č. 27 - využití úspor prostředků
 • Výzva č. 27 - způsobilé výdaje při demolici
 • Výzva č. 27 - závaznost omezení v dokumentu
 • Výzva č. 36 - rekonstrukce hasičárny a způsobilost výdajů
 • Výzva č. 36 - pojem "nová dislokace"
 • Výzva č. 36 - rekonstrukce objektu
 • Výzva č. 36 - riziko havárie nebezpečných látek
 • Výzva č. 36 - stanice IZS - elektrocentrála na nouzový provoz
 • Podpora nákupů a oprav cisternových automobilových stříkaček pro HZS
 • Výzva č. 19 - menší zásahové vozidlo
 • Podnikoví hasiči
 • Výzva č. 19 - terénni zásahové vozidlo
 • MAS a HZS I. stupně
 • Vybavení HZS
 • Hasičské auto
 • Protipovodňové pytle
 • Kamerový systém
 • Exponovaná území ohrožená mimořádnými událostmi
 • Veřejný rozhlas v obci
 • Hydraulické vyprošťovací zařízení
 • Rekonstrukce heliportu
 • Zařazení do seznamu obcí s rozšířenou působností
 • Území vymezené pro specifický cíl 1.3
 • Výstavby hasičských zbrojnic
 • Řidičská oprávnění
 • Vybavení městské policie
 • Podpora sborů dobrovolných hasičů
 • Podpora pro horskou službu, vodní záchranáře, dobrovolné hasiče
 • Možnosti dotací pro nemocnici