• Výzvy v SC Kultura
 • Dotaz k názvu projektu
 • Výzva č. 13 a 52 - dotaz k podávání žádostí
 • Výzva č. 52 - přílohy žádosti o podporu
 • Výzva č. 25 - podpora konkrétních činnností digitalizace a restaurování
 • Výzva č. 52 – definice havarijního stavu ve výzvě
 • ​Seminář – výzva č. 52 – výzvy na památky
 • ​Seminář – výzva č. 52 – smlouva o výpůjčce
 • ​Seminář – výzva č. 52 - naplnění exponáty u památek
 • Seminář – výzva č. 52 – funkční oddělenost
 • Seminář – výzva č. 52 – pracovní poměr pro aktivitu osobní náklady projektového týmu
 • Seminář – výzva č. 52 – vykazování zvýšení návštěvnosti
 • ​Seminář – výzva č. 52 – prokazování návštěvnosti
 • ​Seminář – výzva č. 52 - žádost o změně
 • ​Seminář – výzva č. 52 – změna rozpočtu v dokumentaci pro provedení stavby
 • ​Seminář – výzva č. 52 – rezerva při navýšení rozpočtu
 • ​Seminář – výzva č. 52 – celková revitalizace budovy památky a výmalba v místnostech
 • Seminář – výzva č. 52 – celková revitalizace budovy památky a klimatizace v místnostech
 • ​Seminář – výzva č. 52 – způsobilost výdaje na nákup replik historických exponátů – nábytku
 • ​Výzva č. 25 a 52 – CBA – rozdílová varianta
 • ​Výzva č. 25 a 52 – CBA – stanovení zůstatkové hodnoty
 • ​Výzva č. 25 a 52 – CBA – stanovení doby životnosti investice
 • ​Výzva č. 25 a 52 – CBA – příjmy podle čl. 61
 • Výzva č. 25 a 52 – CBA – socioekonomické dopady
 • Výzva č. 25 a 52 – CBA – stanovení reálných cen vstupů
 • Výzva č. 25 a 52 – CBA – citlivostní analýza
 • Výzva č. 52 – limit small scale infrastructure (limity malého měřítka)
 • Výzva č. 52 – provozování památky v době udržitelnosti
 • Výzva č. 52 – které objekty lze podpořit u Světového kulturního dědictví UNESCO
 • Výzva č. 52 – typ a podmínky nájemní smlouvy
 • Výzva č. 52 – nemovitost, která je zatížena zástavním právem, jako předmět projektu
 • Výzva č. 52 – nemovité národní kulturní památky
 • Výzva č. 52 – webová prezentace podpořené památky jako součást projektu
 • Výzva č. 52 - odpočet DPH
 • Kulturní památky v IROP
 • Seminář – výzva č. 21 – typy exponátů
 • Seminář – výzva č. 21 – výstavní prostor ve 2 samostatně oddělených částech
 • Seminář – výzva č. 21 – bodové hodnocení
 • Seminář – výzva č. 21 – návštěvnost muzea
 • Výzva č. 21 - právní poradenství a způsobilost nákladů
 • Výzva č. 21 - průzkum trhu
 • Výzva č. 21 - zápis nájemní smlouvy do KN
 • Výzva č. 21 - stavební povolení
 • Výzva č. 21 - způsobilé výdaje
 • Výzva č. 21 - návštěvnost muzea
 • Výzva č. 25 - oprávnění žadatelé - krajské knihovny
 • Kritérium pro návštěvnost
 • Muzea a galerie
 • Seminář - výzva č. 21 - zázemí pro personál
 • Seminář - výzva č. 21 - výstavba kanceláří
 • Seminář - výzva č. 21 - výstavba kavárny/cukrárny
 • Seminář - výzva č. 21 - byt správce muzea
 • Seminář - výzva č. 21 - projektová dokumentace z r. 2013
 • Restaurátorské práce
 • Výzva č. 13 - svod dešťové vody - nezpůsobilý výdaj
 • Výzva č. 23 a 38 - oprávnění žadatelé
 • Výzva č. 21 - návštěvnost muzea
 • Seminář - výzva č. 13 - individuální prvek kulturní infrastruktury
 • Seminář - výzva č. 13 - minimální finanční limit Zjednodušené žádosti o platbu
 • Seminář - výzva č. 13 - zálohy
 • Seminář - výzva č. 13 - rozpočet a rezerva
 • Seminář - výzva č. 13 - princip partnerství
 • Seminář - výzva č. 13 - digitalizace památek a mobiliáře
 • Seminář - výzva č. 13 - nepodporovaná volnočasové zařízení
 • Seminář - výzva č. 13 - výdaje za libreta k expozicím a archeologický průzkum
 • Seminář - výzva č. 13 - vybudování sociálního a technického zázemí
 • Seminář - výzva č. 13 - způsobilé výdaje a výdaje za projektové řízení
 • Seminář - výzva č. 13 - specifický typ ubytování
 • Nájemce budovy Národní kulturní památky či UNESCO
 • Maximální velikost projektu u památek v IROP
 • Seznam podporovaných památek
 • Podpora objektů, které nejsou památkově chráněny
 • Kulturní památka na území Geoparku UNESCO
 • NKP a dopravní řešení přístupu návštěvníků
 • Možnosti dotací
 • Statické zajištění objektu - zabezpečení objektů muzeí
 • Ubytovací a stravovací zařízení
 • Zaměření výzev
 • Provozní zisk a veřejná podpora
 • Rekonstrukce objektu - návštěvnická infrastruktura
 • Hledisko aktivit provozovaných v rekonstruovaných objektech NKP