• Zjištění aktuální průměrné mzdy - sociální bydlení II.
 • Nájemní smlouva – sociální bydlení II.
 • Nákup pozemku - sociální bydlení II.
 • Sušárna a sklepní kóje - sociální bydlení II.
 • Výstavba kotelny - sociální bydlení II.
 • Tepelné čerpadlo - sociální bydlení II.
 • Výstavba ČOV - sociální bydlení II.
 • Energetická náročnost budovy - sociální bydlení II.
 • Nájemní smlouva a registrační číslo projektu - sociální bydlení II.
 • Stanovení čistého měsíčního příjmu - sociální bydlení II.
 • Výpočet násobku průměrné měsíční mzdy - sociální bydlení II.
 • Specifická smlouva - sociální bydlení II.
 • Splnění příjmové podmínky - sociální bydlení II.
 • Doklad potvrzení o výši příjmů - sociální bydlení II.
 • Čestné prohlášení o nevlastnictví nemovitosti k bydlení a výši příjmů - sociální bydlení II.
 • Příjem cílové skupiny -sociální bydlení II.
 • Příspěvek na péči - sociální bydlení II.
 • Pořízení bytu - sociální bydlení II.
 • Úředně ověřený podpis potenciálního nájemníka - sociální bydlení II.
 • Vztahy mezi příjemcem dotace a nájemníky IROP - sociální bydlení II.
 • Doporučený vzor nájemní smlouvy - sociální bydlení II.
 • Výdaje na demolici původního objektu - sociální bydlení II.
 • Vydání Právního aktu - sociální bydlení II.
 • Veřejně prospěšná činnost - sociální bydlení II.
 • Náležitosti čestného prohlášení - sociální bydlení II.
 • Kontrola výše vyrovnávací platby - sociální bydlení II.
 • Digestoř - sociální bydlení II.
 • Základní sídelní jednotka se zákazem nové výstavby - sociální bydlení II.
 • Základní sídelní jednotky - sociální bydlení II.
 • Nařizování při uzavírání nájemní smlouvy - sociální bydlení II.
 • Podmínky výzvy – udržitelnost - sociální bydlení II
 • Darování nemovitosti - sociální bydlení II.
 • Odkoupení bytového domu - sociální bydlení II.
 • Bezbariérová stavba - sociální bydlení II.
 • Maximální počet bytů v domě - sociální bydlení II.
 • Nájemní a ubytovací smlouva - sociální bydlení II.
 • Vyrovnávací platba - sociální bydlení II.
 • Zprávy o udržitelnosti -sociální bydlení II.
 • Nastavení vyrovnávací platby na 2 různé projekty - sociální bydlení II.
 • Čestná prohlášení - sociální bydlení II.
 • Předkládání ZoU apod. po skončení udržitelnosti - sociální bydlení II.
 • Předkládání Prohlášení o příjmech a Prohlášení o souladu s Ethos - sociální bydlení II.
 • Porušení podmínek - sociální bydlení II.
 • Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy po skončení udržitelnosti - sociální bydlení II.
 • Prokázání příjmů nájemce - sociální bydlení II.
 • Limit nájemného - sociální bydlení II.
 • Rozšíření cílové skupiny - sociální bydlení II.
 • Výpočet maximálních nákladů na m2 - sociální bydlení II.
 • Základní sociální poradenství - sociální bydlení II.
 • Sociální byty v rodinných domech - sociální bydlení II.
 • Výtah a parkovací místa - sociální bydlení II.
 • Historie poskytovatele sociální práce - sociální bydlení II.
 • Pořízení objektu se sociálními byty v ZSJ -sociální bydlení II.
 • Nastavení indikátoru - sociální bydlení II.
 • Výnosy z nájemného - sociální bydlení II.
 • Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu - sociální bydlení II.
 • Sazba DPH - sociální bydlení II.
 • Záměr - sociální byty -sociální bydlení II.
 • Zřízení parkovacích míst - sociální bydlení II.
 • Venkovní box pro popelnice - sociální bydlení II.
 • Rekonstrukce celého objektu - sociální bydlení II.
 • Limit – odpočet DPH - sociální bydlení II.
 • Rekuperační jednotky - sociální bydlení II.
 • Výdaje spojené s vybavením a rozvody - sociální bydlení II.
 • Dotaz ke konkrétní cílové skupině - sociální bydlení II.
 • Započítávání do příjmů - sociální bydlení II.
 • Povinnosti nájemce -sociální bydlení II.
 • Výběr nového nájemce sociálního bytu - sociální bydlení II.
 • Pozemek - sociální bydlení II
 • Úpravy venkovního prostranství - sociální bydlení II.
 • Historie v poskytování sociální práce - sociální bydlení II.
 • Historie spolku v sociální oblasti - sociální bydlení II.
 • Znalecký posudek - sociální bydlení II.
 • Podmínka poskytování sociální práce - sociální bydlení II.
 • Dokumentace pro provedení stavby- sociální bydlení II.
 • Náklady na znalecký posudek -sociální bydlení II.
 • Položkový rozpočet stavby - sociální bydlení II.
 • Standard a nájem -sociální bydlení II
 • Fungování obchodu -sociální bydlení II.
 • Nesegregace cílové skupiny - sociální bydlení II.
 • Ubytování osob po opuštění dětské instituce či pěstounské péče - sociální bydlení II.
 • Limity veřejné podpory - sociální bydlení II.
 • Uzavírání nájemní smlouvy - sociální bydlení II.
 • Klienti zastupovaní opatrovníkem - sociální bydlení II
 • Indikátor – lůžka - sociální bydlení II.
 • Započitatelné čisté příjmy osoby - sociální bydlení II.
 • Zvažovaná nemovitost - sociální bydlení II.
 • Specifické cílové skupiny -sociální bydlení II.
 • Přílohy žádosti - sociální bydlení II.
 • Položky ze stavebního rozpočtu - sociální bydlení II.
 • Způsobilé výdaje – rozvody apod. - sociální bydlení II.
 • Žádost o změnu – snížení počtu bytů - sociální bydlení II.
 • Příspěvek do fondu oprav - sociální bydlení II.
 • Výměna střechy - sociální bydlení II.
 • Projektová dokumentace - sociální bydlení II.
 • Koupelnové doplňky - sociální bydlení II.
 • Občanská vybavenost - sociální bydlení II.
 • Vlastnické právo k nemovitosti - sociální bydlení II.
 • Náležitosti žádosti o podporu - sociální bydlení II.
 • Podpora de minimis - sociální bydlení II.
 • Způsobilost nákladů - sociální bydlení II.
 • Podlahové plochy - sociální bydlení II.
 • Aktualizovaná projektová dokumentace - sociální bydlení II.
 • Rekonstrukce společných prostor bytového domu/objektu - sociální bydlení II.
 • Studna - sociální bydlení II.
 • Celková rekonstrukce stávajícího objektu - sociální bydlení II.
 • Způsobilé výdaje – nábytek - sociální bydlení II.
 • Základní vybavení bytové jednotky - sociální bydlení II.
 • Seminář - výzva č. 74 - kontrolní listy k hodnocení
 • Seminář - výzva č. 74 - poskytovatel sociální služby apod.
 • Seminář - výzva č. 74 - zakladatelská smlouva organizace
 • Seminář - výzva č. 74 - sociální pracovník Polyfunkčního komunitního centra
 • Seminář - výzva č. 74 - pojem environmentální služby
 • Seminář - výzva č. 74 - aktivity zaměřené na seniory
 • Seminář - výzva č. 74 - čtyři podmíněné aktivity
 • Seminář - výzva č. 74 - provozování aktivit spolky
 • Seminář - výzva č. 74 - rozdíl mezi komunitním a polyfunkčním komunitním centrem
 • Seminář - výzva č. 74 - podporované aktivity - pořádání plesů
 • Seminář - výzva č. 74 - podporované aktivity – provoz kina a sledování filmů
 • Seminář - výzva č. 74 - fotbalové či beach-volejbalové hřiště
 • Seminář - výzva č. 74 - pověřovací akt
 • Seminář - výzva č. 74 - položkový rozpočet stavby
 • Výzva č. 35 - předpokládaný termín uvedení bytu/bytů do provozu
 • Výzva č. 35 - nájemci z cílové skupiny
 • Výzva č. 30 - uznatelné výdaje
 • Výzva č. 29 a 30 - daň z nemovitých věcí
 • Výzva č. 39 - rekonstrukce a zateplení objektu
 • Výzva č. 34 a 35 - dostupná podpora ve formě sociální práce
 • Výzva č. 34 a 35 - kritérium "Žadatel doložil historii v oblasti poskytování sociální práce"
 • Výzva č. 34 a 35 - základní vybavení bytu
 • Výzva č. 34 a 35 - cílová skupina muži a ženy v seniorském věku
 • Výzva č. 35 - velikost projektovaných bytů
 • Výzva č. 35 - pověřovací akt
 • Výzva č. 29 - dokumenty ohledně společného územního a stavebního řízení (§ 94a stavebního zákona
 • Seminář - výzva č. 49 – probíhající transformace
 • Seminář - výzva č. 49 - materiálně technické standardy MPSV k pobytovým službám
 • Seminář - výzva č. 49 - chráněné bydlení a kuchyňská linka
 • Seminář - výzva č. 49 – chráněné bydlení a dvoulůžkové pokoje
 • Seminář - výzva č. 49 – přesun klientů do chráněného bydlení
 • Komunitní centra
 • Výzva č. 29 a 30 - azylový dům
 • Výzva č. 34 a 35 - objekt s občanskou vybaveností
 • Sociální byty - budova vedená jako ubytovna
 • Knihovna a komunitní centrum
 • MAS a sociální byty
 • Parkování u objektu, kde jsou poskytovány sociální služby
 • Náklady na provoz
 • Sociální bydlení a OSVČ
 • Sociální bydlení - menšinová část seniorů
 • Sociální bydlení - pronajaté byty/nemovitosti
 • Coworkingové centrum
 • Sociální byty - záplavová zóna
 • Typy projektů
 • Legislativa k sociálnímu bydlení
 • Společenská místnost a jiné aktivity
 • Koordinace intervencí mezi IROP a ESF - SC 2.1
 • Rekonstrukce objektu - startovací byty
 • Byty pro nízkopříjmové rodiny s dětmi
 • Aktivity komunitního centra rozdělení do více OP
 • Sportoviště v areálu centra sociálních služeb
 • Dotace na podporu sociálního bydlení
 • Možnost dotací na sociální bydlení
 • Nemovitost pro sociální bydlení -svěření do správy zřizovatelem
 • Financování hospice
 • Podpora nad rámec limitu de minimis
 • Objekt v nájmu či ve vlastnictví
 • Infrastruktura komunitních center
 • Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu
 • Forma podpory pro komunitní centra
 • Může být s.r.o. příjemcem?
 • Sociální bydlení - vymezení aktivit
 • Integrovaný nástroj - sociálně vyloučené lokality
 • Cílová skupina
 • Multifunkční sportoviště
 • Dům pro seniory
 • Integrované komunitní centrum
 • Domy s pečovatelskou službou