• Výzva č. 43 a 44 - výdaje na rekonstrukci a vybavení místnosti sloužící pro odpočinek a místnost pro
 • Výzva č. 43 a 44 - vybavení sloužící pro realizaci činnosti a poskytování služeb sociálního podniku
 • Výzva č. 43 a 44 – oprávnění žadatelé
 • Výzva č. 43 a 44 - vlastník nemovitosti
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – doba uzavření pracovní smlouvy s novými zaměstnanci
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – další výzvy na sociální podnikání
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 - prokázaní pokrytí mzdových výdajů zaměstnanců tržbami
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 - uzavření výzvy při překročení alokace
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 - navýšení alokace při přebytku kvalitních projektů
 • OP Zaměstnanost a IROP
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – postup při stanovování cen do rozpočtu
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – drobný provoz
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – kritérium věc. hodnocení "projekt zohledňuje spec. potřeby cíl. skupin"
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – zemědělská prvovýroba
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 - cílová skupina azylantů
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – zaměstnávání osob z cílové skupiny
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 - nekomerční fitness
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – příspěvek od úřadu práce
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – tržby za prodej služeb a výrobků
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – nový sociální podnik
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – principy sociálního podnikání
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – call centrum a výroba textilu se sociálními principy
 • ​Seminář – výzva č. 43 a 44 – sociální podnik a reinvestice
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – neobsazení nových pracovních míst
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – nové pracovní místo
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – naplnění sociálních principů u již existujícího sociálního podniku
 • Seminář – výzva č. 43 a 44 – minimální podíl zaměstnanců z cílových skupin
 • Výzva č. 12 - použitý majetek
 • Výzva č. 12 - vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • Další výzva k soc. podnikání
 • Nově založené s.r.o. - sociální podnikání
 • Náklady za pronájem prostorů pro sociální podnik
 • Sociální podnikání - návazná výzva na výzvu č. 11
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - podpora ubytovacích a stravovacích kapacit
 • Transformace již existujícího podniku na sociální podnik
 • Dotace z OPZ a IROP na sociální podnikání
 • Dotace na rekonstrukce prostor ve vlastnictví města
 • Informace k sociálnímu podnikání
 • Sociální podnik a ubytovací služby
 • Prostory pro výrobu a následný prodej masných výrobků – uzenin
 • Podpora vybavení sociálního podniku
 • Výzva č. 12 - upřesnění podmínky
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - vznik podniku
 • Sociální podnikání a chráněné dílny
 • Mechanismus koordinace intervencí mezi IROP a ESF? u sociálního podnikání
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - ubytování
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - podnikatelské aktivity
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - omezení u výdajů za nákup objektu (budovy)
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - vlastnické právo k pozemku
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - stravování formou občerstvení
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - volnočasové aktivity
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - prokázání právních vztahů k majetku
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - nový obor činnosti sociálního podniku
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - nákup automobilu
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - sídlo/místo realizace projektu
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - muzeum
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - stravovací provoz
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - pořízení stroje
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - OSVČ
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - dlouhodobě nezaměstnaní
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - kritérium „Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin“
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - podpora de minimis
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - dotace v režimu de minimis
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - ITI a IPRÚ, CLLD
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - odpisy
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - datum zahájení realizace
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - principy sociálního podnikání
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - sezónní zaměstnanci
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - znalecké posudky
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - výpis z katastru nemovitostí
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - doklad o právní subjektivitě
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - kritérium věcného hodnocení
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - nové výzvy
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - jak vybrat výzvu?
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - OP Z a IROP
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - Podnikatelský plán
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - nevyčerpaná alokace z KPSVL
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - dětské domovy
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - ubytování pro vlastní zaměstnance
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - navýšení alokace
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - Agentura pro sociální začleňování
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - zbudování přípojek
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - zaměstnání osob z cílové skupiny
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - položkový rozpočet
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - pronajaté prostory
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - úprava příjezdové cesty?
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - konec realizace projektu
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - nezaměstnaný
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - deklarace principů sociálního podnikání
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - průzkum trhu
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - naplnění indikátorů
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - zástavy na objektu
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - specifické provozy
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - sezónní práce
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - propojenost či partnerské podniky
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - nákup automobilu do způs. výdajů
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - vlastnictví pozemků
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - sociální podnik a tržby
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - přepočtený počet zaměstnanců
 • Seminář - výzva č. 11 a 12 - vlastnictví majetku
 • Oblasti v sociálním podnikání
 • Sezónní charakter podnikatelských záměrů
 • Obec jako způsobilý žadatel pro sociální podnikání
 • Pojem stavební úpravy v sociálním podníkání
 • Rozdíly výzev u MPSV a MMR
 • Nárůst počtu zaměstnanců
 • OP Zaměstnanost a IROP
 • Provozní náklady
 • Firmy s původním statutem chráněné dílny
 • Sociálně terapeutická dílna
 • Sociální podnikání - služby cestovního ruchu
 • Financování provozních nákladů stávajících ani nově vzniklých sociálních podniků
 • Definice sociálního podnikání
 • Výstavba seniorského domu - žadatel podnikatelský subjekt
 • Sociální podnikání - rekonstrukce budovy
 • Chráněná dílna