• Kontakty CLLD - MAS
 • MAS - obecné - střet zájmů
 • MAS - obecné - provoz kanceláře
 • MAS - obecné - maximální úvazky
 • MAS - obecné - nákup služeb
 • MAS - obecné - indikátor
 • MAS - obecné - ochranné pomůcky
 • MAS - IZS - dopravní automobil - pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel
 • MAS - IZS - stavební úpravy
 • MAS - sociální integrace - vybudování zázemí pro terénní služby
 • MAS - sociální integrace - nákup nemovitosti
 • MAS - sociální integrace - komunita
 • MAS - sociální podnikání - OPZ a IROP
 • MAS - vzdělávání - 15. výzva - kapacita MŠ
 • MAS - vzdělávání - 15. výzva - způsobilé výdaje
 • MAS - vzdělávání - 15. výzva - způsobilé výdaje - nákup nemovitosti
 • MAS - vzdělávání - infrastruktura ZŠ
 • MAS - vzdělávání - MŠ
 • MAS - vzdělávání - volnočasové aktivity
 • MAS - vzdělávání - přírodní vědy
 • MAS - vzdělávání - ZŠ
 • MAS - vzdělávání - MAP
 • Výzva č. 6 - výkazy práce
 • Strategie MAS
 • Výzvy pro komunitně vedený místní rozvoj
 • Přípravná a realizační část SCLLD
 • MAS a trvale zřízená kancelář
 • Výběrové řízení
 • Limit pro maximální úvazek zaměstnance u daného zaměstnavatele
 • MAS prostory
 • Informace o Prioritní ose 4
 • Prioritní osa 4 - MAS
 • IPRÚ - zásobník projektů
 • MAS