• Psychiatrická péče
 • Pověřovací akty
 • SC 2.3 "Zdravotnictví" - územní zaměření podpory
 • Infrastruktura domovů pro pacienty s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou
 • IPRÚ a SC 2.3 Zdravotnictví
 • Síť specializovaných pracovišť
 • Seznam páteřních zdravotnických zařízení nominovaných Asociací krajů ČR
 • Popis činností Center pro duševní zdraví
 • Financování projektů ve zdravotnictví
 • Financování provozu a rekonstrukce objektu
 • Zdravotnické zařízení pro rehabilitační ústav
 • Způsobilé výdaje u stavebních úprav