Úvod >Web > Novinky > Aktualizace textu výzvy č. 53 IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD“ - navýšení aloka

Aktualizace textu výzvy č. 53 IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD“ - navýšení alokace

Aktualizace textu výzvy č. 53 IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD“ - navýšení alokace

29.6.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 29. června 2018 byla vydána revize 53. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD“.

Aktualizace textu výzvy č. 53 IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD“ - navýšení aloka