Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzev pro integrované projekty ITI a IPRÚ ve specifickém cíli Doprava - formální úprav

Aktualizace výzev pro integrované projekty ITI a IPRÚ ve specifickém cíli Doprava - formální úprava Specifických pravidel

Aktualizace výzev pro integrované projekty ITI a IPRÚ ve specifickém cíli Doprava - formální úprava Specifických pravidel

1.10.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 1. října 2020 byly vydány revize Specifických pravidel u výzev pro předkládání integrovaných projektů IROP č. 50 Udržitelná doprava – integrované projekty ITI a č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ ve Specifickém cíli 1.2.

Aktualizace výzev pro integrované projekty ITI a IPRÚ ve  specifickém cíli Doprava -  formální úprav