Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzvy č. 6 IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ - navýšení alokac

Aktualizace výzvy č. 6 IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ - navýšení alokace

Aktualizace výzvy č. 6 IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ - navýšení alokace

28.6.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo 6. výzvu IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ a Specifická pravidla pro výzvu č. 6 ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“.

Aktualizace výzvy č. 6 IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ - navýšení alokac