Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzvy č. 68 IROP "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoži

Aktualizace výzvy č. 68 IROP "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

Aktualizace výzvy č. 68 IROP "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

2.10.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 2. října 2019 byla vydána revize výzvy pro předkládání integrovaných projektů IROP ve Specifickém cíli 4.1 č. 68 "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD".

Aktualizace výzvy č. 68 IROP