Úvod >Web > Novinky > Aktualizace výzvy č. 78 IROP Energetické úspory v bytových domech III - vyhláška č. 264/2020 Sb., o

Aktualizace výzvy č. 78 IROP Energetické úspory v bytových domech III - vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Aktualizace výzvy č. 78 IROP Energetické úspory v bytových domech III - vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

22.9.2020

Řídicí orgán IROP vydává dne 22. 9. 2020 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“ specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Aktualizace výzvy č. 78 IROP Energetické úspory v bytových domech III - vyhláška č. 264/2020 Sb., o