Úvod >Web > Novinky > MMR vydalo Metodické stanovisko č. 3 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém

MMR vydalo Metodické stanovisko č. 3 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021–2027

MMR vydalo Metodické stanovisko č. 3 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021–2027

11.10.2023

Metodické stanovisko se vydává v reakci na novelizaci zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Novela zákona má dopad i do některých částí Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021–2027. Cílem stanoviska je sjednotit text Metodického pokynu s textem zákona a aktualizovat postupy podle Metodického pokynu z věcného a formálního hlediska.

MMR vydalo Metodické stanovisko č. 3 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém