Úvod >Web > Novinky > Revize výzvy č. 6 IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ - prodloužení časové z

Revize výzvy č. 6 IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ - prodloužení časové způsobilosti výdajů

Revize výzvy č. 6 IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ - prodloužení časové způsobilosti výdajů

2.9.2020

Řídicí orgán IROP aktualizoval 6. výzvu IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ a Specifická pravidla pro výzvu č. 6 ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“.

Revize výzvy č. 6 IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ - prodloužení časové z