Úvod > Web > Novinky > ŘO IROP zveřejnil Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě

ŘO IROP zveřejnil Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP

17. 7. 2017

Tento dokument definuje přesné lokality základních sídelních jednotek, kde bude vyloučena podpora nové výstavby nebo koupě sociálních bytů u projektů v budoucích výzvách „sociální bydlení II.“ IROP Specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, a rovněž v tzv. integrovaných výzvách (ITI, IPRÚ a CLLD).