Úvod >Web > Novinky > Ukončení příjmu žádostí do výzvy č. 70 a zveřejnění průběžného pořadí projektů

Ukončení příjmu žádostí do výzvy č. 70 a zveřejnění průběžného pořadí projektů

Ukončení příjmu žádostí do výzvy č. 70 a zveřejnění průběžného pořadí projektů

28.12.2018

Dne 21. prosince 2018 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) číslo 70 s názvem „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ ze specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.

Ukončení příjmu žádostí do výzvy č. 70 a zveřejnění průběžného pořadí projektů