Úvod >Web > Novinky > V integrovaném nástroji ITI byly schváleny první programové rámce a pokračuje se v posuzování rámců

V integrovaném nástroji ITI byly schváleny první programové rámce a pokračuje se v posuzování rámců i v CLLD

V integrovaném nástroji ITI byly schváleny první programové rámce a pokračuje se v posuzování rámců i v CLLD

17.2.2023

Na konci ledna schválil Řídicí orgán IROP (ŘO IROP) první programové rámce (PR) ITI pro programové období 2021_2027 a zároveň pokračuje v průběžném posuzování předložených PR CLLD.

V integrovaném nástroji ITI byly schváleny první programové rámce a pokračuje se v posuzování rámců