Úvod >Web > Novinky > Závazné stanovisko č. 34 ŘO IROP - metodický pokyn oblast zadávání zakázek