Úvod >Web > Novinky > Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20 k mimořádným opatřením zavedeným z důvodu výskytu COVID-19 (aktuali

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20 k mimořádným opatřením zavedeným z důvodu výskytu COVID-19 (aktualita ze 7. 4. 2020)