Úvod >Web > Novinky > Závazné stanovisko ŘO IROP č. 11 a č. 45 - prokazování způsobilosti výdajů

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 11 a č. 45 - prokazování způsobilosti výdajů

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 11 a č. 45 - prokazování způsobilosti výdajů

30.11.2023

Řídicí orgán IROP vydává Závazné stanovisko č. 11 pro období 2021-2027 a Závazné stanovisko č. 45 pro období 2014-2020.

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 11 a č. 45 - prokazování způsobilosti výdajů