Úvod >Web > Novinky > Závazné stanovisko ŘO IROP č. 37 – nedokončené a nefungující projekty