Úvod >Web > Novinky > Závazné stanovisko ŘO IROP č. 44 - hodnocení projektů v prioritní ose 9