Úvod >Web > Novinky > Závazné stanovisko ŘO IROP č. 7 - naplňování zásad DNSH