Úvod > II-128, II-150 Lukavec - hranice kraje
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Zahájení projektu: 1.9.2021
Ukončení projektu: 20.4.2023
Téma projektu: Silnice
Výše dotace EU: 59 999 945,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 39 999 963,34 Kč
 
Celková částka: 99 999 908,00 Kč