Úvod > II-128 Lukavec - obchvat
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Zahájení projektu: 1.3.2021
Ukončení projektu: 28.2.2023
Téma projektu: Silnice
Výše dotace EU: 59 999 630,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 39 999 753,84 Kč
 
Celková částka: 99 999 385,00 Kč