Úvod > OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ VOZOVÉHO PARKU DPMUL
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Zahájení projektu: 3.1.2017
Ukončení projektu: 27.3.2020
Téma projektu: Doprava
Výzva: 6. výzva-ITI-UCHA-SC 1.2-Nízkoemisní vozidla
Výše dotace EU: 170 739 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 30 130 500,00 Kč
 
Celková částka: 200 870 000,00 Kč