Úvod > Parkovací dům Benešov
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Benešov
Zahájení projektu: 21.10.2019
Ukončení projektu: 20.1.2021
Téma projektu: Doprava
Výzva: 9. výzva-ITI-Praha-SC1.2 Dopravní terminály a parkovací systémy
Výše dotace EU: 94 444 444,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 666 666,65 Kč
 
Celková částka: 111 111 111,00 Kč