Úvod > Parkovací systém P+R - Dolní Břežany
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Dolní Břežany
Zahájení projektu: 10.7.2017
Ukončení projektu: 30.9.2021
Téma projektu: Doprava
Výzva: 9. výzva-ITI-Praha-SC1.2 Dopravní terminály a parkovací systémy
Výše dotace EU: 60 971 488,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 759 674,47 Kč
 
Celková částka: 71 731 163,00 Kč