Úvod > Terminál B
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Pardubice
Zahájení projektu: 27.8.2021
Ukončení projektu: 30.6.2023
Téma projektu: Doprava
Výzva: 42. výzva-ITI-Pardubice-SC1.2 Přestupní uzly v aglomeraci IV
Výše dotace EU: 86 900 442,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 335 372,25 Kč
 
Celková částka: 102 235 815,00 Kč