Úvod > BD Sokolovská
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
Zahájení projektu: 25.3.2019
Ukončení projektu: 30.9.2019
Téma projektu: Zateplování
Výše dotace EU: 4 379 023,44 Kč
Národní soukromá částka: 6 568 535,16 Kč
 
Celková částka: 10 947 559,00 Kč