Úvod > Energetické úspory bytových domů Kobrova a Rokycanova
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Ostrava
Zahájení projektu: 29.3.2016
Ukončení projektu: 30.6.2019
Téma projektu: Zateplování
Výše dotace EU: 15 193 545,86 Kč
Veřejné zdroje ČR: 22 790 318,81 Kč
 
Celková částka: 37 983 865,00 Kč