Úvod > Komunitní centrum Ostřetín
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Ostřetín
Zahájení projektu: 2.9.2015
Ukončení projektu: 31.8.2018
Téma projektu: Sociální integrace
Výše dotace EU: 4 234 956,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 747 345,19 Kč
 
Celková částka: 4 982 301,00 Kč