Úvod > Mateřská škola Sedlejov
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Sedlejov
Zahájení projektu: 26.1.2016
Ukončení projektu: 30.6.2018
Téma projektu: Vzdělávání
Výše dotace EU: 14 507 123,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 560 080,60 Kč
 
Celková částka: 17 067 204,00 Kč