Úvod > Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
Zahájení projektu: 15.5.2020
Ukončení projektu: 30.10.2020
Téma projektu: Vzdělávání
Výše dotace EU: 1 755 543,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 309 801,75 Kč
 
Celková částka: 2 065 345,00 Kč